Item41 Purple high waisted denim shorts 29"
Item41 Purple high waisted denim shorts 29"

Item41 Purple high waisted denim shorts 29"


80s Stephan & Rudi high waisted denim shorts labelled M waist measures 29" waist to rise 13.5".